มารยาทในการใช้คอมพิวเตอร์

มารยาทในการใช้อินเทอร์เน็ต เรียกว่า บัญญัติ 10 ประการ

ของการใช้อิินเทอร์เน็ต ได้ดังนี้

– ต้องไม่ใช้คอมพิวเตอร์ทำร้าย หรือละเมิดผู้อื่น

– ต้องไม่รบกวนการทำงานของผู้อื่น

– ต้องไม่สอดแนม แก้ไข หรือเปิดดูแฟ้มข้อมูลของผู้อื่น

– ต้องไม่ใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการโจรกรรมข้อมูลข่าวสาร

– ต้องไม่ใช้คอมพิวเตอร์สร้างหลักฐานที่เป็นเท็จ

– ต้องไม่คัดลอกโปรแกรมของผู้อื่นที่มีลิขสิทธิ์

– ต้องไม่ละเมิดการใช้ทรัพยากรคอมพิวเตอร์โดยที่ตนเองไม่มีสิทธิ์

– ต้องไม่นำเอาผลงานของผู้อื่นมาเป็นของตน

– ต้องคำนึงถึงสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับสังคมที่เกิดจากการกระทำของท่าน

– ต้องใช้คอมพิวเตอร์โดยเคารพกฎระเบียบ กติกา และมีมารยาท

โฆษณา
ใส่ความเห็น

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s